I-Calculus mkhakha we tekubala losowutfutfuke kakhulu kuyo yonke leminyaka.

I-calculus inemikhakha lemibili, lekuyi-differential calculus kanye ne-intergral calculus.

Kufuna hlela