Sipanishi

Sipanishi, lulwimi.

Emave lapho sipanishi silulwimi lolusemtsetfweni khonaEdit

Bantfu labakhuluma sipanishiEdit

Bantfu labakhuluma sipanishi bangu 450.000.000, 2006 (45.116.894 Sipeyini, 2007).

ISOEdit

  • ISO 639-1: es.
  • ISO 639-2: spa.
  • ISO 639-3: spa.

KúfúnaEdit

KúbóphaEdit

Lúlwîmi ube Wikipedia. Kúvakáshela Wikipedia sipanishi.