Wikipedia

Wikipedia, i-encyclopedia yamahhala lengahlelwa ngunome ngubani. Ucála: 2001

Wikipedia logo

LiveEdit

  • Bantfu: 6.339
  • Intfo: 512
  • Total pages: 2.286
  • Bot: 22
  • Administrators: 3

KúfúnaEdit