Sambane

Sambane.

Orycteropus afer.
Mapa distribución oricteropo (Orycteropus afer).png

SimoEdit

Sambane sinemlomo lomudze lofana newengulube, nemadlebe lafana newembongolo. Kantsi umtimba waso ufute wensele kepha sona sikhulu.

KúfúnaEdit