Mpumalanga
Mpumalanga
Inhlokodolobha INaspoti
Lidolobha lelikhulu {{{lidolobha lelikhulu}}}
Ndvunankulu Refilwe Mtsweni (ANC)
Bubanti belive
 - Total
inombolo : 8
76,495 km²
Bantfu
 - linani (2011)
 - Density
inombolo : 6
4,039,939
53/km²
Tilwimi síSwati 27.7%, síZulu 24.1%, síThonga 10.4%, síNdebele 10.1%, siPedi 9.3%

Mpumalanga, sifundza saseNingizimu Afrikha. Lesifundza besiyincenye yentilasifali ngembi kwa-1994

Umjeka we-Mpumalanga.
Gert Nsibande (lebovú).
Ehlanzeni (lebovú).
Nkangala (lebovú).

Sifundza seMpumalanga

hlela

Bomasipala

hlela

Emadolobha

hlela

Kúfúna

hlela

Kúbópha

hlela


tiFundza yeiNingizimu Afrika  
Fuleyistata | Gauteng | Northern Cape | Western Cape
kaZulu | Eastern Cape | Limpopo | Mpumalanga | North West